Bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải

VESA trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về nước thải, các tiêu chuẩn về về chất lượng nguồn nước và nước cấp sinh hoạt, tiêu chuẩn về nước uống đóng chai trong trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam – TCVN: Bộ tiêu chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ…

Hà Lan – Việt Nam: Hợp tác chiến lược về quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu

Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước được Thủ tướng Chính phủ hai nước ký ngày 04/10/2010 nhằm xác định các mục tiêu chiến lược và nội dung hợp tác ưu tiên giữa Việt…