logo
Vietnamese   English
Array
Bảo dưỡng hệ thống XLNT Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Địa điểm: Số 01 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Nội dung công việc: Bổ sung thay thế một số thiết bị cho trạm XLNT Bệnh viện và Tái tạo, nuôi cấy vi sinh trong bồn

Một số hình ảnh kèm theo:


11

 

21

 

31