1. Các công nghệ xử lý nước thải phân tán xuất xứ từ Hoa Kỳ, với các quá trình công nghệ cơ – lý – hóa – sinh học, các thiết bị chuyên dụng;
  2. Các bể xử lý nước thải dạng modun, chế tạo sẵn bằng composite, BTCT;
  3. Các hệ thống xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ.