ĐỐI TÁC

Đơn vị cung cấp Hệ thống tủ điện
Đơn vị cung cấp Bể Composite
Đơn vị cung cấp Màng MBR
Đơn vị cung cấp Bể XLNT
Đơn vị cung cấp Thiết bị Thoát nước QwikJon
Đơn vị cung cấp Bơm

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội
Trường Đại học Thủy Lợi
Trường Đại học Thủy Lợi
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
Trường Đại học Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng
Đơn vị cung cấp Bể XLNT