logo
Vietnamese   English
Array
Hệ thống XLNT sinh hoạt Công ty Hữu Hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 30 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty Hữu Hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam

Địa điểm: KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh thực hiện dự án:


1


2


3


4