Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 20 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Diamond

Địa điểm: KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Hình 1+2: Bể XLNT hợp khối