Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 30 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty Hữu Hạn Công nghiệp Sun Hua Việt Nam

Địa điểm: KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

1

2

3

4