Trạm xử lý nước thải sản xuất Q = 02 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Địa điểm: Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Hình 1: Lãnh đạo VESA thị sát công trình

Hình 2: Bể keo tụ lắng

Hình 3: Hệ thống thùng hóa chất

Hình 4: Tủ điện hệ thống