Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 100 m3/ ngày.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực 1

Địa điểm: Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời