TÀI LIỆU HỖ TRỢ

HỒ SƠ NĂNG LỰC – PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC – PROFILE

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VESA

Catalogue Be XLNT1.pdf

HTXLNT – English.pdf

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHẬP KHẨU NIKKO

NIKKO.pdf

MÀNG MBR

MÀNG MBR.pdf

THIẾT BỊ TÁCH DẦU

VESA_CPISEPARATOR.pdf

VESA_Thiết bị tách dầu.pdf

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC BIỂN

KQTN.pdf

Lọc nước biển.pdf

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

VESA_TB TUYỂN NỔI .pdf

VESA_TB THOÁT NƯỚC QWICKJON.pdf

VESA _GIÁ THỂ VI SINH MBBR.pdf