logo
Vietnamese   English
Array
Bảo dưỡng Hệ thống XLNT Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam

 Chủ đầu tư: Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam

 Địa điểm: Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Một số hình ảnh kèm theo:

BT-02

Hình 1: Kiểm tra ngăn hiếu khí, ngăn lắng,

hộp đựng viên Clo.

BT-06

Hình 2: Kiểm tra chỉ tiêu Nitrat trong mẫu nước thải 

đầu ra.

 

BT-03

Hình 3: Kiểm tra điện


BT10

Hình 4: Ảnh chụp bùn, váng nổi trong

ngăn điều hòa

 

BT-08

Hình 5: Vệ sinh cát ở nắp công tác.

BT-09

Hình 6: Đo chỉ tiêu PH của nước thải.

 

BT -01

Hình 7:Bùn vi sinh trong bể hiếu khí


BT-07

Hình 8: Kiểm tra đường ống thổi khí


VESACO.VN