logo
Vietnamese   English
Array
Bảo dưỡng Hệ thống XLNT sinh hoạt Công ty Cổ phần Style Stone

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Style Stone

Địa điểm: Khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Một số hình ảnh kèm theo:


08-stylstone

Hình 1: Khu vực trạm XLNT sinh hoạt

05-stylestone

Hình 2: Kiểm tra nắp công tác

 

06-stylestone

Hình 3: Kiểm tra hoạt động bể lắng

04-stylestone

Hình 4: Kiểm tra giá thể vi sinh

 


01-stylestone

Hình 5: Kiểm tra các thông số chất lượng nước thải


02-stylestone

Hình 6: Kiểm tra hoạt động của máy thổi khí

 

VESACO.VN