logo
Vietnamese   English
Array
Bảo trì

Van hanh bao tri

Với công nghệ được khẳng định và chất lượng thiết bị tốt, có chọn lọc, VESA luôn tự tin theo sát cùng với khách hàng trong suốt thời gian khai thác công trình và thiết bị. Các hệ thống xử lý nước thải của VESA lựa chọn phát triển, có tính toán, cân nhắc đến điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, và thực tế vận hành, khai thác tại Việt Nam. Cụ thể như:

- Điều kiện môi trường khắc nghiệt, nóng, ẩm, chênh lệch nhiệt độ lớn;
- Điều kiện làm việc với các loại nước thải khác nhau;
- Công nghệ và thiết bị càng đơn giản càng tốt, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Công nghệ có tính linh hoạt cao, có thể làm việc với nhiều chế độ vận hành, phù hợp theo loại hệ thống thu gom nước thải, đặc tính nước thải đầu vào, yêu cầu mức độ làm sạch, khả năng tài chính, …;
- Dự án có thể sẽ phát triển theo giai đoạn, nên dao động lưu lượng và thành phần, tính chất nước thải đầu vào lớn.

VESA cam kết thực hiện đúng trách nhiệm trong bảo hành sản phẩm của mình, với chất lượng tốt nhất và thời gian ngắn nhất.

Sau thời gian bảo hành, VESA cung cấp các dịch vụ bảo trì sau:
- Dịch vụ bảo trì đối với các thiết bị ngành nước do VESA cung cấp: bơm các loại, phụ kiện đường ống, các thiết bị điều khiển, các thiết bị đo lường.
- Dịch vụ cài đặt, thiết lập chế độ vận hành tối ưu cho các trạm xử lý nước thải, đảm bảo chất lượng nước đầu ra và chi phí quản lý thấp.
- Dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trạm xử lý nước thải hiện có.
- Dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải dành cho các đối tượng khác nhau.
- Dịch vụ tập huấn, hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cấp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, có cấp Chứng chỉ.
- Dịch vụ quan trắc, phân tích chất lượng nước, bùn cặn, không khí và các thành phần môi trường khác.

Chúng tôi luôn mong muốn quay trở lại thăm và cảm nhận sự yên tâm cùng khách hàng với những công trình và thiết bị đã lắp đặt của VESA.