logo
Vietnamese   English
Array
Trạm XLNT khu di tích K9 - Ba Vì

Công trình: Xử lý nước thải khu di tích K9

Hạng mục: Trạm xử lý nước thải Khu 2, Sở chỉ huy

Địa điểm xây dựng: Khu di tích K9 - Ba Vì, Hà Nội

Chủ đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Môi trường

Công suất: 10 m3/ngđ

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

 k9