logo
Vietnamese   English
Array
Bể XLNT cho nhà máy chế biến

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vũ Quang Bắc

Địa điểm xây dựng: Nhà máy chế biến thực phẩm, Công ty TNHH Vũ Quang Bắc, TP Lạng Sơn

Loại sản phẩm: Hệ thống xử lý nước thải BASTAFAT - F được chế tạo sẵn bằng vật liệu Composite cốt sợi thủy tinh.

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

ls