logo
Vietnamese   English
Array
Bể XLNT cho Làng Hữu Nghị Việt Nam

Công trình: Thiết kế xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải Làng Hữu Nghị Việt Nam

Hạng mục: Trạm xử lý nước thải

Địa điểm xây dựng: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chủ đầu tư: Làng Hữu Nghị Việt Nam

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

TXLNTHuunghiVN