logo
Vietnamese   English
Array
Bể XLNT cho nhà máy Thuốc - Thực phẩm

Công trình: Thiết kế xây dựng cụm bể XLNT tại chỗ cho nhà máy sản xuất Thuốc - Thực phẩm

Hạng mục: Cụm bể xử lý nước thải

Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Bình - Thường Tín - Hà Nộii

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ và dược phẩm Zorro

Tên sản phẩm: Bể XLNT tại chỗ BASTAFAT - F10

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

TXLNTThucpham

TXLNTThucpham1