logo
Vietnamese   English
Array
TXLNTCT Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Công trình: Công trình xây mới nhà ăn nhân viên 2 của công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phú Khang

Địa điểm: khu kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh.

Hạng mục: Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị 02 cụm bể xử lý nước thải, công suất Q = 60 m3/ngày và Q = 40 m3/ngày

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

TXLNTFosimaHatinh