logo
Vietnamese   English
Array
Hệ thống XLNT xí nghiệp đầu máy Yên Viên

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp đầu máy Yên Viên

Công suất   Q = 100 m3/tuần

Chủ đầu tư: Liên hiệp sức kéo đường sắt

Địa điểm: Xí nghiệp đầu máy Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

TXLNTYenVien2

TXLNTYenVien1