logo
Vietnamese   English
Array

Kiểu 282,292,293,294

292

QUY CÁCH VẬT LIỆU

  • Thiết kế bánh xe xoáy không tắc
  • Cho qua viên tròn 51 mm
  • Bích ống xả 2" hoặc 3"
  • Tự động đặt lại quá tải nhiệt (chỉ kiểu 1 pha)
  • Có công tắc cơ hai cực vận hành bằng phao (chỉ loại giăng đơn và 1 pha)
  • Bột chống gỉ phủ epoxy
  • Ốc vít, cần phao, tay nắm, bảo vệ và cần công tắc bằng thép không rỉ.
  • Kết cấu bằng gang bền vững
  • Tự động hoặc không tự động

294 bảng bơm 294