logo
Vietnamese   English
Array

Hệ thống bơm thùng

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
Không cần lắp ráp - Đặt xuống hỗ và hoạt động luôn
Hệ thống bơm thùng gồm:
Series 900 lắp sẵn
Series 912 nước thải hệ thống lắp sẵn

Sê ri 900 lắp sẵn
Sê ri 900 lắp sẵn

Sê ri 900 bơm thùng nước thải lắp ráp trước

Chi tiết:...Sê ri 912 simplex
Sê ri 912 simplex

Sê ri 912 simplex - nước thải hệ thống lắp sẵn

Chi tiết:...