logo
Vietnamese  English
Array

Bơm nước thải đặc dụng

 

Kiểu 222
Kiểu 222

Ứng dụng:

Bơm nước thải bể tự hoại

Bơm nước thải chăn nuôi

Bơm nước thải công nghiệp

Chi tiết:...
Kiểu 270, 271
Kiểu 270, 271

Ứng dụng cho:

Bơm nước thải

Bơm thoát nước

Bơm nước tuần hoàn

Chi tiết:...Kiểu 282, 292, 293, 294
Kiểu 282, 292, 293, 294

Bơm nước cống hoặc bơm thoát nước

Chi tiết:...Kiểu 4290, 4291
Kiểu 4290, 4291

Bơm nước thải

Chi tiết:...Kiểu 6220,6221,22,23,24
Kiểu 6220,6221,22,23,24

Ứng dụng:

- Trạm bơm
- Tiêu thoát nước mưa
- Các loại nước thải
- Nước thải công nghiệp
- Phụ phẩm công nghiệp thực phẩm
- Nước thải chế biến động vật

   Chi tiết:...   Kiểu 6682,83,84,85,86
   Kiểu 6682,83,84,85,86

   Ứng dung:

   - Trạm bơm
   - Tiêu thoát nước mưa
   - Các loại nước thải
   - Nước thải công nghiệp
   - Phụ phẩm công nghiệp thực phẩm
   - Nước thải chế biến động vật

   Chi tiết:...   Kiểu 6920,6921,23,24
   Kiểu 6920,6921,23,24

   Động cơ:

   - 380V 3 pha 1400 vòng/phút
   - Stato: Cách điện cấp H và dây nối thiết kế Newa
   - Bảo vệ cảm biến nhiệt
   - Vỏ: Cánh gang, dầy không khí
   - Vòng bi: Kép, thép cacbon, crom cao
   - Chiều dài cáp điện 9

   Chi tiết:...   Kiểu 71
   Kiểu 71

   Bơm nghiền seri 71

   Chi tiết:...