logo
Vietnamese   English
Array

TẤM LẮNG LAMELLA

Thông số kỹ thuật tấm lắng lắng lamella

                         Hình ảnh

Vật liệu: PEE (Ethylene Propylen Ecopolymer)

Độ mở            : F80mm

Trọng lượng   : 15,8kg/m3

 Số tấm            : 20 tấm/m3

Dày                 : 0,4mm 

Góc nghiêng   : 45o

Kích thước     : 1000 x 1000 x 896 mm    

lamella

Đặc điểm:

Lượng nước được phân phối đều

Chi phí thấp cho việc lắp đặt sửa chữa

Chịu được hoá chất hoà tan trong nước

Độ bền sản phẩm cao

Ứng dụng:

Làm tăng hiệu quả lắng 

Xử lý nước cấp

Xử lý nước thải