logo
Vietnamese   English
Array

THIẾT BI TÁCH RÁC TRỐNG QUAY

Thiết bị tách rác trống quay: là một thiết bị thích hợp để tách các chất rác thải có tính nhờn, độ dính cao. Thiết bị tách rắn được sử dụng trong giai đoạn tiền xử lý cho các nhà máy xử lý nước thải trung bình và nhỏ, và có thể loại bỏ các chất rắn lơ lửng liên tục và có hiệu quả. Loại bỏ được 30% đến 60% vật chất rắn lơ lửng vô cơ hữu cơ sau khi tách, giảm ảnh hưởng đến các công trình phía sau;

Ưu điểm:

- Lưới tự động

Khe rộng 0,25 mm đến 2,5 mm

- Vận hành thấp và chi phí bảo trì

- Thiết kế nhỏ gọn

ng dụng:

- Công nghiệp thực phẩm

- Hóa chất công nghiệp

- Xử lý nước thải thành phố

Giai đoạn hoàn tất xử lý sơ bộ

SCR trong quay

Dòng nước thải đi vào ngăn tiếp nhận từ mặt sau của thiết bị và đi qua khe hở của bộ phận lược rác hình trống để tách rác ra khỏi nước thải. Bộ phận lược rác quay được nhờ vào một motor hộp số lắp đặt bên cạnh.

Chất rắn tách ra được đưa đến bộ phận lưỡi cắt do bộ phận lược rác quay liên tục và được chuyển sang một ngăn chứa, một máy ép hay một băng tải. Bên trong bộ phận lược rác có một hệ thống phun nước rửa (trục motor là trục rỗng).