logo
Vietnamese   English
Array

SCR THỦ CÔNG

Với các sản phẩm Song chắn rác nhiều chủng loại, kích cỡ, VESA sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ: 

- Cung cấp Song chắn rác cho xử lý nước thải,...

- Tư vấn lắp đặt và sử dụng song chắn  rác cho khách hàng.

 

       SCR 09.6