logo
Vietnamese   English
Array

Sê ri 912 simplex


Sê ri 912 simplex - nước thải hệ thống lắp sẵn

Sê ri 912 simplex - nước thải hệ thống lắp sẵn

Hệ thống gồm:
- Kiểu bơm U267
- Có thể xử lý vật rắn 50 mm
- Ống xả PVC 2" dài 30"
- Thùng đựng cấu tạo bằng sợi thủy tinh với nắp đậy bọt chất dẻo, vỏ cứng và ống lồng 4"
- Hệ thống có báo động và phao báo động lắp sẵn
- Hệ cao cấp trong nhà có nắp chia khe dễ kiểm tra bớm, chặn lực xoắn và có thiết bị chống nổi
- Lỗ thông hơi 3/16" khoan trên ống xả

GD