logo
Vietnamese   English
Array

Kiểu 72


Bơm thoát nước hoặc bơm nước thải

72

72b

ĐẶC TÍNH:

  • Thiết kế nhựa chống ăn mòn
  • Hàn kín và đầy dầu
  • Bánh xe xoáy chống tắc

ỨNG DỤNG:

  • Bơm thoát nước
  • Bơm tuần hoàn
  • Bơm nước thải

70cv