logo
Vietnamese   English
Array

XLNT BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC AAO ( BASTAFAT-F)


CỤM BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ BASTAFAT-F CHẾ TẠO SẴN BẰNG COMPOSITE (FRP): BASTAFAT-F

Bể XLNT BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC AAO ( BASTAFAT - F)

Bể xử lý nước thải tại chỗ BASTAFAT Quyết định số 43759/QĐ-SHTT ngày 03/08/2009

của Cục sở hữu trí tuệ

 

alt

alt

Poster_BASTAFAT-vn-V4e3265ecaa341.pdf (1,72 MB)