logo
Vietnamese   English
Array

DÒNG SẢN PHẨM ĐỂ NGĂN CHẶN CHẤT BÉO, DẦU MỠ ĐỘNG VẬT ĐÔNG CỨNG


VESA - FAT  " Loại bỏ, xử lý va di chuyển dầu mỡ thải"

VESA-FAT01

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

FAT-02

FAT-03

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  VESA - FAT:

1. Loại bỏ chất rắn

Lượng nước thải bao gồm chất béo, dầu ăn, mỡ động vật đi vào VESA - FAT. Lượng chất thải rắn phần lớn bị chặn lại bởi  1 cái giỏ có thể tháo ra được.

2. Xử lý dầu mỡ

Dầu mỡ được giữ lại ở khoang chính và nổi lên trên bề mặt sẽ được tự động tách ra và chứa vào bình để đem đi

3. Lọc làm sạch nước

Tiếp tục làm sạch nước dưới màng ngăn dòng ra và dòng dưới cống

4. Vớt chất béo đi.

Giữ lại chất béo, dầu, mỡ động vật được đun nóng  và sau đó vớt ra ngoài từ  một xe tải vào cuối ngày.

ỨNG DỤNG VESA - FAT : 

Thiết bị chạy ứng dụng rộng rãi tại các quán ăn nhanh và khách sạn