logo
Vietnamese  English
Array

Kiểu 282, 292, 293, 294


Bơm nước cống hoặc bơm thoát nước

282r

chung chi

294ta

QUY CÁCH VẬT LIỆU:

 • Thiết kế bánh xe xoáy chống tắc
 • Cho qua viên tròn 51 mm
 • Bích ống xả 2" hoặc 3"
 • Tự động đặt lại quá tải nhiệt (chỉ kiểu 1 pha)
 • Có công tắc cơ hai cực vận hành bằng phao
 • Bột chống rỉ phủ epoxy
 • Ốc vít, cần phao, tay nắm, bảo vệ và cần công tắc bằng thép không rỉ
 • Kết cấu bằng gang bền vững
 • Tự động hoặc không tự động

ỨNG DỤNG:

 • Bơm nước thải
 • Bơm thoát nước
 • Bơm nước tuần hoàn

282