logo
Vietnamese   English
Array
Dự án CREST: Phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án nằm trong "Chương trình nghiên cứu trọng điểm về Khoa học và Công nghệ (CREST) của cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - Công nghệ và Hệ thống sử dụng nước bền vững".

dothi

Mục đích của Dự án CREST về "Phát triển hệ thống sử dụng nước đô thị bền vững thích ứng với Biến đổi Khí hậu" là nhằm đánh giá lại hệ thống sử dụng nước đô thị hiện nay và đề xuất một hệ thống mới thích ứng với sự biến đổi khí hậu trong tương lai. Trong hệ thống mới, mỗi loại tài nguyên nước được phân bổ cho từng hệ thống sử dụng nước bằng cách xem xét sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu sử dụng nước. Điều này đòi hỏi các thông tin về lượng nước sẵn có, cũng như chất lượng từng nguồn nước khác nhau. Hai lưu vực sông là lưu vực sông Ara ở Nhật Bản và lưu vực sông Hồng tại Việt Nam được lựa chọn làm khu vực nghiên cứu. Cả hai lưu vực sông này nằm ttrong khu vực gió mùa châu Á, nhưng có các đặc tính khác nhau về tăng trưởng dân số và kinh tế. Chúng tôi dự kiến sẽ nghiên cứu, cân nhắc nhiều khía cạnh khác nhau để từ đó đề xuất ra các chiến lược sử dụng nước đô thị phù hợp cho từng lưu vực. Trong hội nghị chuyên đề lần này, đặc biệt được gắn kết với Hội nghị Quốc tế Lần thứ 10 về Môi trường Nước Đông Nam Á, chúng tôi xin giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam, và thảo luận với các chuyên gia về nước, bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các kỹ sư từ khu vực tư nhân ở Việt Nam cũng như từ các quốc gia Đông Namm Á khác.

Nguồn tin:nuce.edu.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: