Team building 2020

Vừa qua, ngày 03 – 05.07.2020, hành trình Team Building 2020 VESA-ASTEC đã được diễn ra tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort.Với sự tham gia của hơn 50 thành viên, tất cả đã cùng tạo nên một hành trình đặc biệt và khác biệt nhất từ trước đến nay & Mang lại nhiều…