Công nghệ xử lý nước thải sản xuất

Hộp chắn rác –> Bể điều hoà –> Bể điều chỉnh pH –> Bể trộn –> Bể phản ứng –> Bể lắng –> Bể chứa nước sau lắng –> Bể lọc áp lực –> Bể nén bùn

Mô tả các hạng mục công trình:

  • Hộp chắn rác: Nước thải sau khi được thu gom bằng hệ thống đường ống sẽ được xử lý cơ học bằng hệ thống hộp chắn rác. Hộp chắn rác có nhiệm vụ tách rác có lẫn trong nước thải, để bảo vệ bơm cũng như các công trình xử lý phía sau.
  • Bể điều hòa: Tiếp nhận nước thải, điều hòa lưu lượng. Tại bể điều hòa có hệ thống bơm điều tiết lưu lượng và hệ thống sục khí thô để điều tiết nồng độ chất bẩn
  • Bể ổn định pH: Bể ổn định pH có hệ thống châm hóa chất điều chỉnh PH và hệ thống máy khuấy– có nhiệm vụ trộn hóa chất điều chỉnh pH với nước thải, nhằm tạo điều kiện tối ưu cho quá trình keo tụ ở công trình phía sau.
  • Bể trộn : Nước thải từ bể ổn định pH được chảy sang bể trộn hóa chất. Hóa chất keo tụ và hóa chất trợ keo được bổ sung vào nước thải, sau đó nhờ hệ thống động cơ khuấy trộn hoạt động với tốc độ cao, trộn đều hóa chất keo tụ với nước thải.
  • Bể phản ứng: Nước thải từ bể trộn tự chảy sang bể phản ứng, bể phản ứng được trạng bị động cơ khuấy nhằm mục đích tạo điều kiện chó hóa chất được keo tụ và trợ keo có thời gian phản ứng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng bùn trong nước thải. Hóa chất khử màu được bổ sung vào góp phần xử lý màu có trong nước thải
  • Bể lắng: Nước thải từ bể phản ứng tự chảy sang bể lắng. Bể lắng được sử dụng là bể lắng lamen, với mục đích tạo hiệu quả tối ưu cho quá trình lắng bùn trong nước thải. Bùn từ bể lắng được xả định kỳ sang bể lưu bùn nhờ hệ thống bơm
  • Nước thải từ bể lắng tự chảy sang bể chứa nước sau lắng. Bể chứa nước sau lắng có nhiệm vụ chứa nước trong từ bể lắng, tạo điều kiện làm việc tối ưu cho bể lọc áp lực.
  • Bể lọc lọc áp lực có nhiệm vụ lọc nước và làm trong nước, loại bỏ cặn không lắng có trong nước thải. Cụm lọc áp lực được trang bị hệ thống Auto Valve hoạt động tự động hoàn toàn, giảm tối đa nhân công vận hành hệ thống. Bùn thải từ bể lọc được dẫn về bể nén bùn.
  • Nước thải sau khi xử lý bởi bể lọc sẽ tập trung tại bể điều hòa của trạm xử lý tập trung để xử lý triệt để.
  • Bể nén bùn có nhiệm vụ lưu giữ bùn hình thành trong quá trình xử lý. Bùn thải sẽ được nén và ép bằng máy ép bùn