Môi trường thế giới

Các kỹ sư MIT thiết kế phương pháp mới để loại bỏ chì ra khỏi nước

Phương pháp mới có thể được áp dụng để xử lý nguồn cấp nước gia đình và cả các mục đích sử dụng trong công nghiệp. Các kỹ sư tại MIT đã ...

02Th10

Xem chi tiết

Phong trào One Water

Các tiện ích trên toàn quốc đón nhận một loại hình đổi mới mới Hình 1: Sáu mục tiêu của phương pháp tiếp cận một mặt nước. Các bên liên ...

14Th7

Xem chi tiết