Cụm xử lý chất thải Q = 130 m3/ngày.

Dự án: Xây dựng và mở rộng Trạm Nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân và cơ sở dạy nghề chăn nuôi lợn

Chủ đầu tư: Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương – Viện chăn nuôi

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời