Trạm xử lý nước thải sản xuất Q = 108 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tưCông ty TNHH Takasago Việt Nam 

Địa điểm: KCN Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

 

 

 

Trả lời