Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 80 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam

Địa điểm: KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Một số hình ảnh thực hiện dự án: