Tổng thầu EPC Trạm xử lý Q = 10m3/ngày

Chủ đầu tư: Liên hiệp Sức kéo Đường sắt

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời