4 Trạm xử lý nước cấp sinh hoạt Q = 20 m3/ h

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Sigma

Địa điểm: Khu ĐT Tây Hồ Tây – Tây Hồ – Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời