Hệ thống xử lý nước thải Q = 500 m3/ ngày.

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và thương mại Đông Sơn

Địa điểm: Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời