Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 250 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Địa điểm: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Hình 1: Toàn cảnh trạm XLNT

Hình 2: Nhà điều hành trạm XLNT