Trạm xử lý nước thải công suất Q = 400 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Taseco

Địa điểm: Móng Cái, Quảng Ninh

Một số hình ảnh thực hiện dự án: