Trạm xử lý nước thải Q = 1050 m3/ ngày.

Investor: Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án 1, Eurowindow

Địa điểm: Cam Ranh, Khánh Hòa

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời