Trạm xử lý nước thải Q = 360 m3/ngày.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

Địa điểm: Sân bay Đà Nẵng.

Một số hình ảnh thực hiện dự án:

Trả lời