Trạm xử lý nước sạch Q = 180 m3/ ngày đêm

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Q = 150 m3/ ngày đêm

Dự án:  Nhà máy chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

Địa điểm:  Hà Nội

Một số hình ảnh thực hiện dự án: