Bảo trì bảo dưỡng

, , ,

Hệ thống xử lý nước thải Dự án Tuyến cáp treo số 6 tại Bà Nà

Địa điểm: Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 1200m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2020-2021

Xem chi tiết

,

Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Thép Hòa Phát, khu công nghiệp Dung Quất

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
  • Phân loại: Xử lý nước thải khu công nghiệp
  • Công suất: 100 m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: Năm 2021

Xem chi tiết