Xử lý nước thải

Xử lý nước thải thuỷ sản

Đặc trưng nước thải Ô nhiễm do nước thải tại các cơ sở chế biến thủy sản gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt: Nước thải sản ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải khu Công nghiệp

Đặc trưng nước thải Nguồn nước thải công nghiệp được chia làm 2 loại: Nước thải sinh hoạt: của cán bộ công nhân viên trong các khu vực ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải thải dệt nhuộm

Đặc trưng nước thải dệt nhuộm Ô nhiễm chất hữu cơ được đặc trưng chủ yếu bởi trị số COD và BOD. Đáng lưu ý là trong nguyên liệu nếu ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải sân bay

Đặc trưng nước thải Nước thải sân bay có nguồn gốc chủ yếu từ nước thải sinh hoạt của hành khách, người thân, các nhân viên sân bay. ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải rỉ rác

Đặc trưng nước thải Thành phần, lưu lượng nước rỉ rác thay đổi, phụ thuộc vào: thành phần rác, tuổi bãi rác, chế độ vận hành của bãi ...

Xem chi tiết

Xử lý nước thải Kho xăng dầu

Đặc trưng nước thải Bản chất của dầu là một chất lỏng sánh, thường có mùi đặc trưng nhẹ hơn nước và thường không tan trong nước. Chúng ...

Xem chi tiết