Lắp đặt hệ thống xử lý môi trường

 

Thi công trọn gói một trạm xử lý nước thải (sinh hoạt, bệnh viện, công nghiệp,…) bao gồm xây dựng các bể xử lý nước thải, cung cấp và lắp đặt thiết bị vật tư.

Công ty chúng tôi sẽ thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải với các thiết bị do chủ đầu tư hoặc do VESA cung cấp, nuôi cấy vi sinh, vận hành chạy thống ổn định, lấy mẫu phân tích. Khi hệ thống vận hành ổn định, VESA sẽ mời các cơ quan chức năng xuống kiểm tra, lấy mẫu nghiệm thu và cấp giấy phép hoạt động.

Đội ngũ thi công có tuổi đời kinh nghiệm cao, các kỹ sư chuyên nghiệp đảm bảo được các yếu tố quan trọng trong thi công.

Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm ngặt nội quy, quy định của công ty, đặc biệt là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

Quy trình tổ chức thi công

  1. Chuẩn bị thi công
  • Chuẩn bị mặt bằng, che chắn và biển báo;
  • Chuẩn bị điện, nước thi công;
  • Lập hàng rào bảo vệ bảo quản vật tư thiết bị tập kết trước khi sử dụng;
  • Trang bị dịch vụ thông tin;
  • Vệ sinh môi trường;
  • Bố trí tổng mặt bằng thi công;
  • Chuẩn bị thiết bị, vật tư, nhân lực.

2. Thi công hệ thống

3. Lắp đặt hệ thống

4. Kiểm tra, vận hành

5. Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Với phương châm: “Sức khỏe và sinh mạng của người lao động là những tài sản vô giá của bản thân, gia đình, xã hội. Vì vậy an toàn lao động là công tác hàng đầu công ty VESA đặc biệt quan tâm”. Luôn luôn tuân thủ các nội quy, quy định về An toàn lao động: Công trường xây dựng, Nguyên tắc làm việc trên cao, Nguyên tắc An toàn trên giàn giáo, Nguyên tắc An toàn về điện,…