Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

Chủ tịch KS. Trương Hồng Thanh

Giám đốc Điều hành ThS. KS Phạm Văn Hóa

Giám đốc Kinh doanh ThS.KS Phạm Văn Ánh

 

Cơ cấu tổ chức

Hầu hết các cán bộ, nhân viên của VESA đếu có trình độ trên đại học, đại học, được đào tạo và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cấp thoát nước, công nghệ môi trường, cơ khí điện tử, tự động hóa, xây dựng dân dụng,… Ngoài ra, VESA có một đội công nhân thi công lành nghề (30 công nhân).

VESA có một đội ngũ cộng tác viên, các chuyên gia tư vấn là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ và Kỹ sư đầu ngành ở các Viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp môi trường và cấp thoát nước, các cơ quan quản lý, các tổ chức và chuyên gia quốc tế…