Bệnh viện

, ,

Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế 7 Phường Quận Thanh Xuân

Địa điểm: Quận Thanh Xuân
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 7 trạm 
Giai đoạn thực hiện: 2022

Xem chi tiết

, ,

Đầu tư thí điểm áp dụng công nghệ mới trong việc xử lý chất thải y tế ở một số Bệnh viện và Trung tâm Y tế cấp huyện

Địa điểm: Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại: Xử lý chất thải
Công suất: 100m3/ngày.đêm/cụm
Giai đoạn thực hiện: 2021

Xem chi tiết

, ,

Hệ thống Xử lý nước thải cụm Bệnh viện, phòng khám Hải Phòng

Địa điểm: Hàng Kênh, Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty CP Hàng Kênh
Phân loại: xử lý nước thải
Công suất: 72 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2018

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Viện Huyết học và Truyền máu TW
Phân loại: Xử lý nước thải
Công suất: 250 m3/ngày.đêm
Giai đoạn thực hiện: 2017

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện K47-Phúc Yên

  • Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện Phúc Yên
  • Phân loại: Xử lý nước thải bệnh viện
  • Công suất: 800 m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2008

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Bệnh Viện Quốc Tế Hải Phòng

  • Địa điểm: Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hàng Kênh
  • Phân loại: Xử lý nước thải
  • Công suất: 300m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2014 – 2015

Xem chi tiết