Bệnh viện

, ,

Trạm xử lý nước thải Bệnh viện K47-Phúc Yên

  • Địa điểm: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện Phúc Yên
  • Phân loại: Xử lý nước thải bệnh viện
  • Công suất: 800 m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2008

Xem chi tiết

, ,

Trạm xử lý nước thải Bệnh Viện Quốc Tế Hải Phòng

  • Địa điểm: Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hàng Kênh
  • Phân loại: Xử lý nước thải
  • Công suất: 300m3/ngày.đêm
  • Giai đoạn thực hiện: 2014 – 2015

Xem chi tiết